Partnere

Registrer deg for å bli en partner LoveCustomArt.com

Vi tilbyr 20% provisjon til våre registrerte partnere.

Våre partnere telles av cookier og får sin egen partnerlink. Dyplenke partenere er også mulig.
Hvis du har mer spørsmål, kontakt oss.
- 20% provisjon for hvert salg
- 60 dagers cookies
- Månedlig betaling
- Betaling med PayPal

Ønsker du å bli vår partner? - registrer

Er du allerede en parter? - Logg inn

Bruk vår banner


Hvordan fungerer det?
1. Kopier HTML-koden til banneren du vil bruke
2. Hvis du ikke har registrert deg ennå, kan du gjøre det nå, og finne din parter-kode.
3. Lim inn HTML-koden på din hjemmesiden og sørg for at «type_your_code_here» er byttet med din parterkode.

Merk: Bannerne kan også vise til andre sider og du kan også bruke vanlige tekst lenker så lenge du inkluderer din partnerkode ved å bruke denne HTML adden: ?af=type_your_code_here (eksempel:https://www.lovecustomart.com/no/portrait_painting_art.php?af=type_your_code_here)

-->
ViArt PHP Ecommerce Solutions